Terug
Terug naar de homepage

Gebruiks-overeenkomst

& Privacyverklaring

Deze overeenkomst is van toepassing op jouw gebruik van onze publieke website en de (betaalde) app en vormt een wettelijke overeenkomst tussen jou en Quizness. Op deze overeenkomst is de Nederlandse wet van toepassing. In deze overeenkomst beschrijven we ook ons privacy- en cookiebeleid.
Inhoudsopgave

Gebruik van de website

Met de website bedoelen we het publieke, niet-betaalde deel van quizness.com en niet de betaalde app. Je herkent de website aan de URL quizness.com.
 • De inhoud van de pagina's op de website is uitsluitend voor algemene informatie en gebruik en kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Hoewel we onze uiterste best doen om informatie op de website zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig of foutief wordt weergegeven. Daarom kunnen we je geen volledige garantie of zekerheid bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op de website wordt gevonden. Daarmee erken jij dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten zouden kunnen bevatten. Wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
 • De website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, de user interface, code, teksten, afbeeldingen en video's. Reproductie hiervan is verboden.
 • De website bevat geciteerd materiaal uit materiaal waarop auteursrechten rusten. Het citaatrecht geeft ons de mogelijkheid om deze citaten weer te geven zonder vooraf toestemming te vragen aan de betreffende maker(s) of belanghebbende(n). Nabij citaten op de publieke website wordt altijd nadrukkelijk de oorspronkelijke maker(s), belang- en/of rechthebbende(n) vermeld. Lees hierover meer in het onderdeel Auteursrecht.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
 • De website bevat enkele links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om jou meer informatie te geven of om verder onderzoek te kunnen doen. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • Als je een klacht wil indienen met betrekking tot de werking of het gebruik van de website, vragen wij je om je klacht te sturen naar info@quizness.com. We zullen uiterlijk binnen 30 dagen reageren op klachten en eventuele rechtsmiddelen toepassen die onder de wettelijke voorwaarden vallen.
 • Je gebruik van de website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Nederland en je stemt ermee in dat de rechtbanken van Nederland exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil.

Gebruik van de gratis demo

Je herkent de gratis demo aan de URL demo.quizness.com. Om gebruik te kunnen maken van de gratis demo vragen je eerst je e-mailadres in te vullen. We versturen de link naar de gratis demo vervolgens naar dat adres. Vul je je e-mailadres niet in? Dan wordt de gratis demo alsnog gestart, maar ontvang je de link niet per e-mail.
 • Door je e-mailadres in te vullen en vervolgens de gratis demo te starten ga je ermee akkoord dat we je op het door jou ingevulde e-mailadres mogen benaderen met persoonlijke kortingscodes en/of aanbiedingen.
 • Daarnaast bevestig je, door akkoord te gaan met deze overeenkomst, dat het door jou ingevoerde e-mailadres tot jou toebehoort. We verbieden je ten strengste om e-mailadressen die tot andere mensen toebehoren in te voeren. Doe je dit toch? Dan zijn wij gemachtigd je in de toekomst op verschillende manieren te weren van onze website(s) en app(s).
 • Door "Uitschrijven" te selecteren in een door ons verstuurde e-mail schrijf je je uit voor toekomstige communicatie per e-mail. Je vind deze link helemaal onderin de betreffende mail. Wel kunnen we je nog e-mail sturen wanneer je hier expliciet om vraagt, zoals na het invullen van een contactformulier of voor het ontvangen van een gewonnen prijs na het spelen van een quiz.
 • De gratis demo (iedere pagina onder subdomein demo.quizness.com) is bedoeld om je te oriënteren op een eventuele aankoop op onze website. De gratis demo mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Doe je dit toch? Dan zijn wij gemachtigd je in de toekomst op verschillende manieren te weren van onze website(s) en app(s).
 • De demo spelen is voor jou gratis. Wij betalen hierover echter een vergoeding aan belangenorganisatie Buma/Stemra. Lees hierover meer onder Auteursrecht. Om onnodige kosten te voorkomen is het niet toegestaan om de demo per rechtspersoon niet meer dan 3 (drie) keer per dag te spelen. Het is niet toegestaan om deze limiet te omzeilen. Doe je dit toch? Dan zijn wij gemachtigd je in de toekomst op verschillende manieren te weren van onze website(s) en app(s).

Gebruik van de app

Met de app bedoelen we het betaalde deel van quizness.com en niet de publieke website. Je kan de app herkennen aan de URL play.quizness.com (op een groot scherm) of join.quizness.com (op je telefoon).
Auteursrechten
Speel je Quizness met vrienden, collega’s en/of familie onderling? Dan hoef je geen licentie aan te vragen: je hebt hiervoor al betaald bij de aanschaf van Quizness. Wil je Quizness spelen met grote groepen gasten, klanten of medewerkers? Dan heb je een licentie nodig. Lees hierover meer onder Auteursrecht.
Aanbiedingen, prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn standaard vermeld in euro’s en zijn inclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Door een andere valuta te selecteren in het menu kunnen prijzen worden weergegeven in dollars of ponden. De prijs in deze valuta wordt realtime berekend op basis van de huidige wisselkoers.
De betaling van de aangeboden producten op quizness.com verloopt online en via de aangeboden betaalmethodes. De betaling zelf wordt verwerkt door Mollie. Het product wordt, na succesvolle betaling, automatisch geleverd via het door jou ingevoerde e-mailadres tijdens het bestelproces. Ook is je aangekochte product toegankelijk via je account. Je logt in met het door jou ingevoerde e-mailadres en wachtwoord.
Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een product op quizness.com ga je een definitieve koopovereenkomst aan met Quizness. Deze definitieve koopovereenkomst geeft jou, als koper, het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van het door jou aangekochte product. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Quizness.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Quizness. Door het kopen van een product op quizness.com verplicht je je ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht. Quizness garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden of hiervoor een (auteursrechten)vergoeding wordt betaald aan de rechtmatige eigenaar of belanghebbende(n). Lees hierover meer onder Auteursrecht.
Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, zoals het kapotmaken van een HDMI-kabel die je gebruikt bij het aansluiten van Quizness op een groot scherm. Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en onze website (quizness.com). Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van je pc of tablet en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan onze aan jou verstuurde berichten en producten kunnen worden ontvangen.
Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
Op de producten van Quizness berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte producten te kopiëren, exporteren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren. Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads of exports te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.
Annuleren
Je mag je aankoop kosteloos annuleren binnen 14 dagen na het voltooien van je betaling, mits je nog geen gebruik hebt gemaakt van het product. Onder "geen gebruik" verstaan we: Quizness niet langer gespeeld dan 30 minuten. Voordat we je aankoopbedrag naar je retourneren, checken we deze gespeelde tijd in onze systemen.
Heb je Quizness langer gespeeld dan 30 minuten? Dan is het niet langer mogelijk je geld terug te krijgen. Echter: heb je (gegronde) klachten waaruit blijkt dat we je verwachtingen van Quizness niet hebben kunnen waarmaken, bijvoorbeeld wanneer het spel steeds werd onderbroken door foutmeldingen? Dan zijn we geneigd om je aankoopbedrag alsnog naar je te retourneren. We benadrukken hierbij dat we niet verplicht zijn dit te doen. Heb je een dergelijke klacht? Neem dan contact met ons op via ons Helpcentrum.
Prijzenpakket
Tijdens de aankoop van Quizness bieden we je de optie een prijzenpakket te selecteren. Dit prijzenpakket is optioneel. We keren het door jou geselecteerde bedrag volledig uit aan prijzen. We hanteren hierbij de actuele verkoopwaarde van de prijzen. Zo staat € 50 bijvoorbeeld gelijk aan één Ticketmaster Gift Card van € 20 en drie Spotify Gift Cards van € 10. Wij kopen deze prijzen in bulk in, waardoor we een klein percentage marge realiseren op de verkoop van de prijzenpakketten.
Is het door jou aangekochte prijzenpakket niet uitgekeerd, bijvoorbeeld doordat je jouw bestelling hebt geannuleerd? Dan retourneren we het volledige bedrag binnen (uiterlijk) 14 dagen.
Nederlands recht
Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ontvangen op locatie

Met "ontvangen op locatie" bedoelen we het op locatie (online of fysiek) ontvangen van onze medewerker(s) om Quizness te presenteren en begeleiden. De voorwaarden onder "Gebruik van de app" zijn hierop ook van toepassing.
Betaling
Wanneer je je eigen quizmaster boekt betaal je pas nadat je evenement is afgelopen, middels een factuur. Deze factuur dient te worden betaald binnen 14 dagen (2 weken). Door een reservering te plaatsen en deze niet te annuleren ga je akkoord met deze betaaltermijn. De factuur kan worden betaald middels bankoverschrijving, iDeal, PayPal, Apple Pay, Klarna, Bankcontact, Mastercard, Visa en American Express.
Wanneer we je betaling na 2 weken nog niet hebben ontvangen, sturen we je een aanmaning per e-mail. Je hebt vervolgens nog eens 10 werkdagen (2 weken) om de betaling te voldoen. Tijdens de eerste 5 werkdagen nadat we de aanmaning naar je hebben verstuurd kan je het openstaande bedrag naar ons overmaken, zonder extra kosten. Tijdens de laatste 5 werkdagen nadat we de aanmaning naar je hebben gestuurd, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 10%. Hebben we na de 2 extra weken nog altijd geen betaling van je ontvangen? Dan zijn we helaas genoodzaakt om ons incassobureau in te schakelen. De kosten van het incassobureau berekenen we door aan jou.
Bereikbaarheid en voorbespreking
Tijdens het boeken van onze quizmaster (met eventueel een assistent) voor op jouw evenement verplichten we je werkend e-mailadres en telefoonnummer op te geven, waarop we je jou, als koper, kunnen bereiken. We dienen contact met je op te kunnen nemen om potentieel belangrijke zaken en/of onduidelijkheden te kunnen overleggen. We streven ernaar om dit, indien noodzakelijk, binnen 2 werkdagen te doen. Dit doen we eerst telefonisch en vervolgens per e-mail. Ontvangen we binnen 5 werkdagen geen antwoord van je? Dan zijn we gemachtigd om je reservering te annuleren. We waarschuwen je hiervoor eerst per e-mail. Bij wederom geen reactie binnen 2 werkdagen wordt je reservering definitief geannuleerd.
Inbegrepen apparatuur
Standaard neemt onze quizmaster een voorraad powerbanks mee, om te voorkomen dat spelers te maken krijgen met lege telefoons. We nemen voldoende powerbanks (en snoertjes voor zowel USB-C als Apple) mee voor iedere speler.
Verder nemen we standaard een groot scherm mee (86", twee meter breed) en zorgen we, indien nodig, voor ons eigen internet, middels een mobiele hotspot. Ook spelers kunnen hier tegen een meerprijs gebruik van maken. Hiervoor rekenen we € 4,95 per speler (excl. 21% BTW). We nemen ook een uitstekende geluidsinstallatie en randapparatuur mee.
Wil je liever dat we gebruikmaken van bestaande apparatuur en/of internet? Dan doen we dat met alle liefde. We denken graag met je mee.
Alleen beschikbaar in Nederland en België
Onze quizmasters kunnen alleen langskomen op fysieke locaties in Nederland en België. Dit vermelden we nadrukkelijk tijdens proces van reserveren. Ook dien je een valide Nederlands of Belgisch adres op te geven. Wil je Quizness online spelen? Dat kan wereldwijd, echter houden we hiervoor de volgende openingstijden aan:
Dinsdag t/m zaterdag, 14:00 - 02:00
(Central European Time, GMT +1)
Datum en aanvangstijd
Onze quizmaster is altijd 1,5 uur (90 minuten) vóórdat Quizness wordt gespeeld aanwezig. Er volgt een korte kennismaking en/of het opbouwen en aansluiten van onze set. Er dient iemand aanwezig te zijn om de quizmaster binnen te laten of de weg te wijzen naar de betreffende locatie. Is er niemand aanwezig en kan de quizmaster pas binnen rond de aanvangstijd van het evenement? Dan kan Quizness niet worden gespeeld op het door jou aangegeven tijdstip, omdat het opbouwen en aansluiten van onze apparatuur meestal zo'n 45-60 minuten in beslag neemt. Quizness is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele wijzigingen in de planning later op je evenement.
Onze quizmaster probeert stipt 1,5 uur (90 minuten) vóórdat Quizness wordt gespeeld aanwezig te zijn, echter kan dit soms iets vroeger of later zijn door vertragingen in het verkeer. Mocht een quizmaster minimaal 2,5 uur van tevoren het vermoeden heeft dat het lastig wordt om op tijd te komen, bijvoorbeeld door een erg lange file, dan wordt er een andere quizmaster ingeschakeld. We werken landelijk met een pool aan quizmasters en hebben altijd een back-up beschikbaar indien er iets fout gaat tijdens de reis van de oorspronkelijke persoon.
Het boeken van een quizmaster dient minimaal 10 werkdagen (2 weken) voor aanvang van je evenement te gebeuren. Het is niet mogelijk om te boeken voor bijvoorbeeld volgende week. We doen dit om onze mensen voldoende voorbereidingstijd te geven, zodat ze zich kunnen inlezen in jouw evenement, speciale gelegenheid en/of bedrijf.
Tijdens het boeken van onze quizmaster(s) voor op jouw evenement vragen we je een datum en tijd te selecteren. We zijn gemachtigd om deze voorgestelde datum en/of tijd te weigeren en een vervangende datum en/of tijd voor te stellen per e-mail. We doen dit uiterlijk binnen 5 werkdagen (1 week) na je reservering. Meestal nemen we al binnen 1 of 2 werkdagen contact met je op hierover. Hoor je niets van ons binnen dit tijdsbestek? Dan kan je je reservering beschouwen als definitief. In de meeste gevallen bevestigen deze definitieve datum en tijd al binnen 1 tot 2 werkdagen per e-mail, zonder een alternatieve datum en/of tijd voor te stellen.
Tijdsduur
Het spel zelf duurt minimaal 1 en maximaal 3 uur. Wil je 3 uur spelen (aanrader)? Dan wordt het spel regelmatig gepauzeerd voor een pauze. Nadat het spel is afgelopen voorzien we jullie graag van muziek, zonder meerprijs. Onze quizmaster is standaard maximaal 6 uur aanwezig op jouw locatie. Wil je de afterparty verlengen? Dan kan dat tegen een tarief van € 99 (excl. 21% BTW) per uur. Deze kosten brengen we in rekening op de uiteindelijke factuur.
Annuleren
Je reservering kan kosteloos worden geannuleerd tot 10 werkdagen (2 weken) voor je evenement. Neem hiervoor contact met ons op. Zijn we telefonisch niet bereikbaar? Stuur ons dan een mail op info@quizness.com, met daarin je naam en reserveringsnummer. Je vind je reserveringsnummer in de e-mail die je van ons hebt ontvangen na het plaatsen van je reservering.
Annuleer je later dan bovenstaande termijn, bijvoorbeeld enkele dagen voordat je evenement zou beginnen? Dan brengen wij je maximaal 50% van het bedrag in je offerte in rekening middels een factuur. Deze factuur dient te worden betaald binnen 10 werkdagen (2 weken).
Bar
Tijdens het boeken van onze quizmaster(s) voor op jouw evenement vragen we je of je gebruik wil maken van onze bar. Zo voorzie jij jouw evenement van hapjes en drankjes. De eenmalige kosten voor het opzetten van de bar zijn € 150. Deze kosten zijn voor voorbereiding (zoals inkopen) en huur van het benodigde materieel. Eventuele parkeerkosten (indien noodzakelijk) worden verrekend op de definitieve factuur.
We behouden ons het recht om de eenmalige kosten voor het opzetten van de bar in zeer uitzonderlijke situaties op te hogen. We doen dit alleen met jouw expliciete toestemming (middels een offerte per e-mail) en in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer we met onze bus op een boot moeten om bij een Waddeneiland te komen.
Verder gaat de facturatie van de bar per genuttigde consumptie. De prijzen per consumptie kan je vinden in onze actuele kaart. Prijzen op de kaart zijn al inclusief BTW. Deze bedragen zullen dus één op één gefactureerd worden. Wordt er geen enkele consumptie afgenomen? Dan betaal je alleen de eenmalige kosten van € 150. Worden er wel consumpties afgenomen? Dan brengen we alleen deze genuttigde consumpties in rekening.
Fotografie
Tijdens het boeken van onze quizmaster(s) voor op jouw evenement vragen we je of je gebruik wil maken van één van onze fotografen. Zo voorzie jij alle aanwezigen na afloop van een digitaal album vol actiefoto's, onbeperkt te downloaden in sublieme kwaliteit. Onze fotografen zijn tijdens jouw evenement maximaal 6 uur lang aanwezig. Facturatie vind plaats per uur. Je geeft tijdens het bestellen aan of je wil dat de fotograaf alleen aanwezig is tijdens het spel, of ook tijdens de afterparty.
De fotograaf kiest welke foto's het best zijn gelukt en bewerkt deze (subtiel) na. Gemiddeld blijven er daarna zo'n 100 tot 200 foto's over. Uiteraard zijn alle gepubliceerde foto's na afloop jouw eigendom.
Mogelijk vragen we je of we 1 of 2 foto's van jullie evenement ter promotie mogen gebruiken op onze website. We doen dit niet zonder je expliciete toestemming. Hiertoe ben je uiteraard niet verplicht.

Privacy

Welke persoonsgegevens verwerkt Quizness?
We verwerken voornamelijk persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het versturen van een contactformulier. Sommige persoonsgegevens worden echter automatisch door ons verwerkt, zoals je IP-adres. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken.
Als bezoeker van onze website
Afhankelijk van het wel of niet accepteren van onze cookies, verwerken we de volgende gegevens tijdens jouw bezoek aan onze website:
 • Je locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Je IP-adres
 • Je internet browser en apparaat type
Als betalende klant
Sluit je Quizness zelf aan? Dan verwerken we, tijdens het bestellen van je quiz, de volgende persoonsgegevens:
 • Je (voor)naam
 • Je e-mailadres
 • Je wachtwoord om in te loggen op onze website
 • Je prijzenpakket (optioneel)
 • Je betaalmethode, zoals PayPal of Apple Pay
Wanneer je ons boekt voor op je evenement
Wil je dat we langskomen om Quizness op locatie te hosten? Dan hebben we, naast bovenstaande gegevens, een aantal aanvullende persoonsgegevens nodig:
 • Je achternaam
 • Je telefoonnummer
 • Je bedrijfsnaam (optioneel)
 • Het (geschatte) aantal spelers
 • De postcode en huisnummer van de door jou gewenste locatie (behalve bij volledig online spelen)
 • De datum en tijd waarop je ons wil ontvangen
 • Je keuze omtrent het inhuren van onze bar
 • Je keuze omtrent het inhuren van onze fotograaf
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie of telefonisch
Waarom verwerken we bovenstaande persoonsgegevens?
Als bezoeker van onze website
 • Het creëren van een persoonlijke omgeving (account) op onze website
 • Om je toegang te verlenen tot jouw persoonlijke omgeving
 • Om je onze gratis demo te laten spelen
 • Om jouw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en behoeften
 • Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden
Als betalende klant
 • Om je passende ondersteuning te bieden (zoals per e-mail en telefoon via ons Helpcentrum);
 • Om je betaling te verwerken
 • Voor het versturen van informatie over jouw aangekochte product en updates en/of wijzigingen daaraan
 • Om contact met je op te nemen in verband met jouw ervaring met ons product en om je te informeren over nieuwe toevoegingen aan ons product
 • Voor het opleiden van medewerkers en/of gecontracteerde partners van Quizness
 • Voor bewijsvoering bij geschillen (indien nodig)
Wanneer je ons boekt voor op je evenement
 • Om je aanvraag en verzoek voor datum en tijd te beoordelen
 • Om contact met je op te nemen om aanvullende informatie over jouw evenement te achterhalen
 • Om de medewerker(s) van Quizness die naar jouw evenement rijden te voorzien van routebegeleiding
 • Om de hoeveelheid mee te nemen hapjes en drankjes te bepalen (optioneel)
 • Om de benodigde hoeveelheid aanwezige medewerkers van Quizness te bepalen
 • Om de medewerker(s) van Quizness zich te laten inlezen in jouw evenement en/of bedrijf
Wanneer wij jouw persoonsgegevens willen verwerken voor andere doeleinden als hierboven omschreven, zullen we dit alleen doen wanneer wij jouw expliciete toestemming hebben gevraagd en verkregen of wanneer wij gerechtvaardigde belangen hebben, indien wettelijk vereist.
Je kan je toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, intrekken. Je kan je afmelden voor alle communicatie per e-mail via de afmeldlink in onze e-mails. Wanneer je wil dat we per direct stoppen met het verwerken van al jouw persoonsgegevens en jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze database(s), dien je hiervoor een verzoek in via privacy@quizness.com.
Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verzameld.
Zo worden al jouw persoonsgegevens, en dus ook je persoonlijke omgeving (account), verwijderd uit onze database na 3 jaar geen activiteit.
Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
We vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. Daarom hebben we verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om deze gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. We gebruiken bijvoorbeeld netwerksegmentatie, technieken zoals firewalls, anti-DDoS-systemen en monitoring van bestandsintegriteit, sterke authenticatie, versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alarmering, en best practices uit de branche voor adequate encryptie en systeemconfiguratie.
Verder omvatten organisatorische maatregelen rolgebaseerde toegangscontrole, 'least-privilege'-principes, screening van werknemers, strikte procedures voor het beheren van aanpassingen, incidenten, kwetsbaarheden en leveranciers, en continue training van ons personeel. De functionaliteit van onze beveiligingsmaatregelen wordt periodiek getest.
Om mogelijke problemen in de beveiliging van onze systemen te melden, stuur je ons een mailtje op privacy@quizness.com.
Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
Verwerkers
Wij delen jouw persoonsgegevens met derden als dit nodig is om ons product aan jou te kunnen leveren. Wanneer derden jouw persoonsgegevens namens ons en volgens onze strikte instructies verwerken, treden die derden op als zogenaamde verwerkers. Een voorbeeld van zo'n verwerker is betalingsprovider Mollie.
Wij sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens altijd op een zorgvuldige manier worden verwerkt, beveiligd met minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als dat wij hanteren en dat de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens is gewaarborgd. Wij blijven niettemin zelf verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen en zullen daarom alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onopzettelijk verlies of wijziging.
(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken
We kunnen ook gegevens van derden ontvangen of je persoonsgegevens delen met derden die tevens verwerkingsverantwoordelijken zijn. In die gevallen hebben wij een overeenkomsten gesloten om een gedegen bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen waar dat wenselijk of vereist is (namelijk waar beide partijen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden).
Het actuele overzicht van verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die gegevens verwerken waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, vind je hieronder:
Google Analytics
Google Cloud Platform
Google Firebase
HubSpot
Mollie
Vimeo
Webflow

Advertising en analytics
Cloud computing diensten
Hosting (app)
CRM
Betalingsafhandeling
Streaming van video's
‍Hosting (website)
Als jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor andere doeleinden dan eerder hierboven beschreven, zullen we dit alleen doen wanneer dit wettelijk is toegestaan of nadat wij jouw expliciete toestemming hebben verkregen.
Van welke cookies maken wij gebruik?
Quizness gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan quizness.com wordt opgeslagen in de browser van je apparaat, zoals een computer, tablet of smartphone. Enerzijds gebruiken we cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen, zodat we de website voor jou kunnen optimaliseren. Deze cookies zijn noodzakelijk en kunnen niet worden geweigerd.
Anderzijds gebruiken we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen, indien gewenst, door jou worden geweigerd. Sommige cookies op onze website worden geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven.
Wil je je instellingen aanpassen? Dat kan via de link "Cookies", onderin iedere pagina op deze website, ook wel de footer genoemd.
Welke rechten heb jij?
Je hebt het wettelijke recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdracht van of bezwaar tegen de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, tenzij we deze rechten niet kunnen uitoefenen op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er uitzonderingen van toepassing zijn. Zo zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren, waardoor we niet altijd al uw persoonsgegevens kunnen verwijderen als u daarom verzoekt. Denk hierbij aan gegevens voor de belastingdienst.
Je kan je verzoek om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken versturen naar privacy@quizness.com. Wel moeten we er zeker van zijn dat dit verzoek van jou afkomstig is en dat je daadwerkelijk bent wie je zegt te zijn. Als wij niet direct kunnen verifiëren dat jij het bent, kunnen we je vragen een kopie van je legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart) mee te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn gemaskeerd ter bescherming van je privacy. We zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst op je verzoek reageren, tenzij het verzoek van dien aard is dat wij die termijn met nog eens 60 dagen mogen verlengen.
Inhoudsopgave